ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଏସଟିଡି ଏବଂ ପିନ୍ କୋଡ୍

STD Directory of Puri district
କ୍ରମିକ ସଂ. ସ୍ତାନ ଏସ ଟି ଡି କୋଡ
୧. ନିମାପଡା ୦୬୭୫୮
୨. ପିପିଲି ୦୬୭୫୮
୩. ପୁରୀ ସଦର ୦୬୭୫୨

 

PIN Code Directory of Puri district
କ୍ରମିକ ସଂ. ସ୍ତାନ ପିନ କୋଡ
1. ପୁରୀ-୧ ୭୫୨୦୦୧
2. ପୁରୀ-୨ ୭୫୨୦୦୨
3. ପୁରୀ-୩ ୭୫୨୦୦୩