ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଜନସାଂଖିକ

 ଜିଲ୍ଲାର ୨୦୧୧ ଜନଗଣନା ଆଧାରରେ
ବିବରଣୀ  କ୍ଷେତ୍ରଫଳ/ସଂଖ୍ୟା
କ୍ଷେତ୍ରଫଳ  ୧୨୮୦୫ ବର୍ଗ. କି.ମି.
ଉପଖଣ୍ଡ ସଂଖ୍ୟା ୦୧
ମଣ୍ଡଳ ସଂଖ୍ୟା ୧୧
ତହସିଲ ସଂଖ୍ୟା ୧୧
ପୌରାଞ୍ଚଳ ସଂଖ୍ୟା  ୦୧
ପୌରପରିଷଦ ସଂଖ୍ୟା ୦୩
ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତ ସଂଖ୍ୟା  ୨୬୮
ଗ୍ରାମ ସଂଖ୍ୟା ୧୭୨୨
 ଜିଲ୍ଲାର ଜନସଂଖ୍ୟା ବିବରଣୀ
ଜନସଂଖ୍ୟାର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ  ଜନସଂଖ୍ୟା  ଶତକଡା ଭାଗ
ପୁରୁଷ ସଂଖ୍ୟା ୮୬୫୩୮ ୫୦.୯୪
ମହିଳା ସଂଖ୍ୟା  ୮୩୩୩୫୦  ୪୯.୦୬
ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଜନସଂଖ୍ୟା  ୧୪୩୩୮୦୦  ୮୪.୪୦
ସହରାଞ୍ଚଳ ଜନସଂଖ୍ୟା  ୨୬୪୯୩୦  ୧୫.୬୦
ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଜନସଂଖ୍ୟା  ୩୨୫୧୩୩ ୧୯.୧୪
ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଜନସଂଖ୍ୟା ( ପୁରୁଷ ) ୧୬୪୩୬୬  ୫୦.୫୫
ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଜନସଂଖ୍ୟା ( ମହିଳା )  ୧୬୦୭୬୭  ୪୯.୫୫
ଅନୁସୂଚିତ ଜନ ଜାତି ଜନସଂଖ୍ୟା ୬୧୨୯ ୦.୩୬
ଅନୁସୂଚିତ ଜନ ଜାତି ଜନସଂଖ୍ୟା ( ପୁରୁଷ )  ୩୨୪୦  ୫୨.୮୬
ଅନୁସୂଚିତ ଜନ ଜାତି ଜନସଂଖ୍ୟା ( ମହିଳା ) ୨୮୮୯ ୪୭.୧୪
  • ଜନସଂଖ୍ୟା ସାନ୍ଦ୍ରତା = ୪୮୮( ପ୍ରତି ବର୍ଗ କି. ମି. )
  • ସମୁଦାୟ ସାକ୍ଷର  ଜନସଂଖ୍ୟା =୭୬.୦୫ %
  • ସମୁଦାୟ ସାକ୍ଷର ଜନସଂଖ୍ୟା ( ପୁରୁଷ ) =୫୪.୫୬ %
  • ସମୁଦାୟ ସାକ୍ଷର ଜନସଂଖ୍ୟା ( ମହିଳା ) =୪୫.୪୪ %