ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପାର୍ଥୀଙ୍କ ଶପଥ ପତ୍ର ୨୦୨୨

ଜିଲ୍ଲାପରିଷଦ ଜୋନ – ୧ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ-୧

କ୍ର. ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ ନାମାଙ୍କନ ତାରିଖ ଶପଥ ପତ୍ର
ଶୁଭସ୍ମିତା ଶାହୂ ୧୯/୦୧/୨୦୨୨ Download( 3.0 MB)
ମାନସୀ ସ୍ଵାଇଁ ୧୯/୦୧/୨୦୨୨ Download( 3.0 MB)
ସରସ୍ଵତୀ ସ୍ଵାଇଁ ୨୦/୦୧/୨୦୨୨ Download(5.0MB)

ଜିଲ୍ଲାପରିଷଦ ଜୋନ – ୨ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ-୨

କ୍ର. ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ ନାମାଙ୍କନ ତାରିଖ ଶପଥ ପତ୍ର
କାମିନୀ ବେହେରା ୧୯/୦୧/୨୦୨୨ Download( 3.0 MB)
ପ୍ରେମା ବେହେରା ୧୯/୦୧/୨୦୨୨ Download( 3.0 MB)
ବନିତା ବେହେରା ୨୦/୦୧/୨୦୨୨ Download(3.0MB)
ମମତା ଜାଲି ୨୧/୦୧/୨୦୨୨ Download(3.0MB)

ଜିଲ୍ଲାପରିଷଦ ଜୋନ – ୩ କଣାସ-୧

କ୍ର. ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ ନାମାଙ୍କନ ତାରିଖ ଶପଥ ପତ୍ର
ତପସ୍ବନୀ ମାହାରଥ ୧୯/୦୧/୨୦୨୨ Download( 3.0 MB)
ମୀନାକ୍ଷୀ ମିଶ୍ର ୨୧/୦୧/୨୦୨୨ Download(3.0MB)
ସତ୍ୟଭାମା ମଲ୍ଲିକ ୨୧/୦୧/୨୦୨୨ Download(3.0MB)
ପ୍ରଣତି ଜେନା ୨୧/୦୧/୨୦୨୨ Download(3.0MB)
ଟୁନି ପାଇକରାଏ ୨୧/୦୧/୨୦୨୨ Download(3.0MB)

ଜିଲ୍ଲାପରିଷଦ ଜୋନ – ୪ କଣାସ-୨

କ୍ର. ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ ନାମାଙ୍କନ ତାରିଖ ଶପଥ ପତ୍ର
ଅଶୋକ ପ୍ରଧାନ ୧୭/୦୧/୨୦୨୨ Download(4.0MB)

Part-2(3.0 MB)

ସୌମ୍ୟକାନ୍ତ ବେହେରା ୧୯/୦୧/୨୦୨୨ Download ( 3.0 MB)
ଭୀମସେନ୍ ପାଇକରାଏ ୨୧/୦୧/୨୦୨୨ Download(3.0MB)
କରୁଣାକର ଦାଶ ୨୧/୦୧/୨୦୨୨ Download(3.0MB)
ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ୨୧/୦୧/୨୦୨୨ Download(3.0MB)
 ସୌମ୍ୟ ରଂଜନ ବାଲିଅରିସିଂହ ୨୧/୦୧/୨୦୨୨ Download(3.0MB)

ଜିଲ୍ଲାପରିଷଦ ଜୋନ – ୫ କଣାସ-୩

କ୍ର. ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ ନାମାଙ୍କନ ତାରିଖ ଶପଥ ପତ୍ର
ଧନେଶ୍ଵର ସ୍ଵାଇଁ ୨୦/୦୧/୨୦୨୨ Download(3.0MB)
କରୁଣାକର ଦାସ ୨୧/୦୧/୨୦୨୨ Download(3.0MB)
ଲାଟାମଣି ଜଗଦେବ ୨୧/୦୧/୨୦୨୨ Download(3.0MB)
ଲିଙ୍ଗରାଜ ସ୍ଵାଇଁ ୨୧/୦୧/୨୦୨୨ Download(3.0MB)
 ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ପାଇକରାଏ ୨୧/୦୧/୨୦୨୨ Download(3.0MB)

ଜିଲ୍ଲାପରିଷଦ ଜୋନ – ୬ କାକଟପୁର-୧

କ୍ର. ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ ନାମାଙ୍କନ ତାରିଖ ଶପଥ ପତ୍ର
ସସ୍ମିତ ସ୍ଵାଇଁ ୨୦/୦୧/୨୦୨୨ Download(3.0MB)
ଜ୍ୟୋଶ୍ନାରାଣୀ ଦଳାଇ ୨୦/୦୧/୨୦୨୨ Download(2.0MB)
ସମିହା ଇଫତେଖାର ୨୧/୦୧/୨୦୨୨ Download(3.0MB)

ଜିଲ୍ଲାପରିଷଦ ଜୋନ – ୭ କାକାଟପୁର-୨

କ୍ର. ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ ନାମାଙ୍କନ ତାରିଖ ଶପଥ ପତ୍ର
ମମତା ମଲ୍ଲିକ ୧୯/୦୧/୨୦୨୨ Download( 5.0 MB)
ସଂଯୁକ୍ତ ଦୀକ୍ଷିତ ୨୦/୦୧/୨୦୨୨ Download(2.0MB)
କାମିନୀ ବେହେରା ୨୧/୦୧/୨୦୨୨ Download(3.0MB)

ଜିଲ୍ଲାପରିଷଦ ଜୋନ – ୮ କାକାଟପୁର-୩

କ୍ର. ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ ନାମାଙ୍କନ ତାରିଖ ଶପଥ ପତ୍ର
ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର କାନୁନଗୋ ୧୯/୦୧/୨୦୨୨ Download( 3.0 MB)
ସ୍ଵାଧୀନ କୁମାର ନାୟକ ୨୦/୦୧/୨୦୨୨ Download(5.0MB)
ସୁମିତ୍ରା ଘୋଷ ୨୦/୦୧/୨୦୨୨ Download(4.0MB)
କପିଳଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ୨୧/୦୧/୨୦୨୨ Download(3.0MB)
 ରୁଦ୍ର ନାରାୟଣ ପଢିଆରୀ ୨୧/୦୧/୨୦୨୨ Download(3.0MB)
 ସୁଦର୍ଶନ ବିଶ୍ଵାଳ ୨୧/୦୧/୨୦୨୨ Download(3.0MB)

ଜିଲ୍ଲାପରିଷଦ ଜୋନ – ୯ କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ-୧

କ୍ର. ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ ନାମାଙ୍କନ ତାରିଖ ଶପଥ ପତ୍ର
ମିତ୍ରଭାନୁ ମହାପାତ୍ର ୧୮/୦୧/୨୦୨୨ Download(3.0 MB)
ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସାହୁ ୧୯/୦୧/୨୦୨୨ Download(5.0MB)
ଜୟରାମ ଦାସ ୨୦/୦୧/୨୦୨୨ Download(5.0MB)
ଅଜୟ ବରାଳ ୨୦/୦୧/୨୦୨୨ Download(3.0MB)
ମନୋଜ କୁମାର ବିଶ୍ଵାଳ ୨୦/୦୧/୨୦୨୨ Download(5.0MB)
ଭକ୍ତିରଞ୍ଜନ ପଲାଇ ୨୧/୦୧/୨୦୨୨ Download(3.0MB)

ଜିଲ୍ଲାପରିଷଦ ଜୋନ – ୧୦ କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ-୨

କ୍ର. ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ ନାମାଙ୍କନ ତାରିଖ ଶପଥ ପତ୍ର
ସୟନ କୁମାର ଜେନା ୧୮/୦୧/୨୦୨୨ Download( 3.0 MB)
ପରେଶ ଜାଲି ୧୯/୦୧/୨୦୨୨ Download( 3.0 MB)
ଦୁଖୀନୀ ବେହେରା ୨୦/୦୧/୨୦୨୨ Download(2.0MB)
ସୁମିତ୍ରା ଜେନା ୨୦/୦୧/୨୦୨୨ Download(3.0MB)
ରୋହିତ ଜେନା ୨୧/୦୧/୨୦୨୨ Download(3.0MB)
ସନ୍ଦିପ କୁମାର ଜେନା ୨୧/୦୧/୨୦୨୨ Download(3.0MB)

ଜିଲ୍ଲାପରିଷଦ ଜୋନ – ୧୧ ଗୋପ-୧

କ୍ର. ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ ନାମାଙ୍କନ ତାରିଖ ଶପଥ ପତ୍ର
ସସ୍ମିତ ବେହେରା ୧୮/୦୧/୨୦୨୨ Download( 3.0 MB)
ନିରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର ୧୯/୦୧/୨୦୨୨ Download( 3.0 MB)
ସନ୍ତୋଷ ନାୟକ ୨୦/୦୧/୨୦୨୨ Download(3.0MB)
ଭାଗୀରଥୀ ସେନାପତି ୨୧/୦୧/୨୦୨୨ Download(3.0MB)
ବିଶ୍ୱଜିତ୍ ମହାନ୍ତି ୨୧/୦୧/୨୦୨୨ Download(3.0MB)
 ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁ ୨୧/୦୧/୨୦୨୨ Download(3.0MB)

ଜିଲ୍ଲାପରିଷଦ ଜୋନ – ୧୨ ଗୋପ-୨

କ୍ର. ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ ନାମାଙ୍କନ ତାରିଖ ଶପଥ ପତ୍ର
ଟୁନାମଣି ବେହେରା ୧୯/୦୧/୨୦୨୨ Download( 3.0 MB)
ପୁଷ୍ପରାଣୀ ସ୍ଵାଇଁ ୨୦/୦୧/୨୦୨୨ Download(3.0MB)
ସାନ୍ତିମଇ ଦଳାଇ ୨୧/୦୧/୨୦୨୨ Download(3.0MB)
 ସୁଲୋଚାନା ଲେଙ୍କା ୨୧/୦୧/୨୦୨୨ Download(3.0MB)

ଜିଲ୍ଲାପରିଷଦ ଜୋନ – ୧୩ ଗୋପ-୩

କ୍ର. ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ ନାମାଙ୍କନ ତାରିଖ ଶପଥ ପତ୍ର
1 କବିତା ଦାସ ୧୯/୦୧/୨୦୨୨ Download( 3.0 MB)
ମୋନାଲିସା ସେଠୀ ୨୧/୦୧/୨୦୨୨ Download(3.0MB)
 ରଶ୍ମୀତା ରାଉତ ୨୧/୦୧/୨୦୨୨ Download(3.0MB)

ଜିଲ୍ଲାପରିଷଦ ଜୋନ – ୧୪ ଗୋପ-୪

କ୍ର. ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ ନାମାଙ୍କନ ତାରିଖ ଶପଥ ପତ୍ର
ଲକି ସାହୁ ୧୯/୦୧/୨୦୨୨ Download( 3.0 MB)
ଲୋଚନ କାଣ୍ଡି ୨୦/୦୧/୨୦୨୨ Download(2.0MB)
ସାଗରିକା ନାୟକ ୨୦/୦୧/୨୦୨୨ Download(3.0MB)   
ଦେବସ୍ମିତା ସ୍ଵାଇଁ ୨୧/୦୧/୨୦୨୨ Download(3.0MB)
ପ୍ରିୟଙ୍କା ସ୍ଵାଇଁ ୨୧/୦୧/୨୦୨୨ Download(3.0MB)
 ପୁଷ୍ପାଲତା ସ୍ଵାଇଁ ୨୧/୦୧/୨୦୨୨ Download(3.0MB)

ଜିଲ୍ଲାପରିଷଦ ଜୋନ – ୧୫ ଡେଲାଙ୍ଗ – ୧

କ୍ର. ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ ନାମାଙ୍କନ ତାରିଖ ଶପଥ ପତ୍ର
ସୁକାନ୍ତି ସାହୁ ୧୯/୦୧/୨୦୨୨ Download( 3.0 MB)
ଗୀତାଞ୍ଜଳି ସ୍ଵାଇଁ ୨୧/୦୧/୨୦୨୨ Download(3.0MB)
ପ୍ରଙ୍ଗ୍ୟା ଛୋଟରାୟ ୨୧/୦୧/୨୦୨୨ Download(3.0MB)

ଜିଲ୍ଲାପରିଷଦ ଜୋନ – ୧୬ ଡେଲାଙ୍ଗ -୨

କ୍ର. ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ ନାମାଙ୍କନ ତାରିଖ ଶପଥ ପତ୍ର
ଲିଟୂଲାଲ ଦେବ ଶୁବୁଦ୍ଧି ୧୭/୦୧/୨୦୨୨ Download(3.0MB
ମହମ୍ମଦ ଇସ୍ମାଇଲ ୧୯/୦୧/୨୦୨୨ Download( 3.0 MB)
ଦିଲୀପ ସୁନ୍ଦରରାୟ ୨୧/୦୧/୨୦୨୨ Download(3.0MB)
ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ହରିଚନ୍ଦନ ୨୧/୦୧/୨୦୨୨ Download(3.0MB)
ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ସାହୁ ୨୧/୦୧/୨୦୨୨ Download(3.0MB)
 ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦାସ ୨୧/୦୧/୨୦୨୨ Download(3.0MB)

ଜିଲ୍ଲାପରିଷଦ ଜୋନ – ୧୭ ଡେଲାଙ୍ଗ -୩

କ୍ର. ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ ନାମାଙ୍କନ ତାରିଖ ଶପଥ ପତ୍ର
ସିପ୍ରା ସ୍ଵାଇଁ ୧୯/୦୧/୨୦୨୨ Download( 3.0 MB)
ଶାନ୍ତିଲତ ପରିଡା ୨୦/୦୧/୨୦୨୨ Download(3.0MB)
ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ପରିଡା ୨୦/୦୧/୨୦୨୨ Download(3.0MB)
ଅଞ୍ଜୁଳତା ଜେନା ୨୦/୦୧/୨୦୨୨ Download(3.0MB)
ଦିପ୍ତିଶ୍ରୀ ରାଉତରାୟ ୨୧/୦୧/୨୦୨୨ Download(3.0MB)

ଜିଲ୍ଲାପରିଷଦ ଜୋନ – ୧୮ ନିମାପଡା – ୧

କ୍ର. ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ ନାମାଙ୍କନ ତାରିଖ ଶପଥ ପତ୍ର
ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ଜେନା ୧୯/୦୧/୨୦୨୨ Download( 3.0 MB)
ସ୍ଵପ୍ନ କୁମାର ମିଶ୍ର ୧୯/୦୧/୨୦୨୨ Download( 4.0 MB)
ସମୀର କୁମାର ସାହୁ ୨୦/୦୧/୨୦୨୨ Download(3.0MB)
କୁଞ୍ଜାଲତା ସାମଲ ୨୧/୦୧/୨୦୨୨ Download(3.0MB)

ଜିଲ୍ଲାପରିଷଦ ଜୋନ – ୧୯ ନିମାପଡା -୨

କ୍ର. ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ ନାମାଙ୍କନ ତାରିଖ ଶପଥ ପତ୍ର
ରଶ୍ମୀ ରଞ୍ଜନ ସ୍ଵାଇଁ ୧୯/୦୧/୨୦୨୨ Download( 3.0 MB)
ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାମଲ ୧୯/୦୧/୨୦୨୨ Download( 3.0 MB)
ସମ୍ପଦ ନାୟକ ୨୦/୦୧/୨୦୨୨ Download(3.0MB)
ବିଜୟ କୁମାର ପଣ୍ଡା ୨୧/୦୧/୨୦୨୨ Download(3.0MB)
ପ୍ରଦିପ କୁମାର ଖାଟୋଇ ୨୧/୦୧/୨୦୨୨ Download(3.0MB)

ଜିଲ୍ଲାପରିଷଦ ଜୋନ – ୨୦ ନିମାପଡା -୩

କ୍ର. ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ ନାମାଙ୍କନ ତାରିଖ ଶପଥ ପତ୍ର
ନିରଞ୍ଜନ ସେଠୀ ୧୯/୦୧/୨୦୨୨ Download( 3.0 MB)
ତ୍ରିଲୋଚନ ବେହେରା ୧୯/୦୧/୨୦୨୨ Download( 3.0 MB)
ଚିତରଞ୍ଜନ ଭୋଇ ୧୯/୦୧/୨୦୨୨ Download( 3.0 MB)
ବସନ୍ତ ବେହେରା ୨୦/୦୧/୨୦୨୨ Download(3.0MB)
ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ମଲ୍ଲିକ ୨୧/୦୧/୨୦୨୨ Download(3.0MB)
ଝିଲିଲତା ଦାସ ୨୧/୦୧/୨୦୨୨ Download(3.0MB)

ଜିଲ୍ଲାପରିଷଦ ଜୋନ – ୨୧ ନିମାପଡା -୪

କ୍ର. ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ ନାମାଙ୍କନ ତାରିଖ ଶପଥ ପତ୍ର
ଚିନ୍ମୟୀ ଲେଙ୍କା ୧୯/୦୧/୨୦୨୨ Download( 3.0 MB)
କନକଲତା ସ୍ଵାଇଁ ୨୧/୦୧/୨୦୨୨ Download(3.0MB)
 ପ୍ରୀତି ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ନାୟକ ୨୧/୦୧/୨୦୨୨ Download(3.0MB)
4 ସସ୍ମିତ ନାୟକ ୨୧/୦୧/୨୦୨୨ Download(3.0MB)

ଜିଲ୍ଲାପରିଷଦ ଜୋନ – ୨୨ ପିପିଲି – ୧

କ୍ର. ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ ନାମାଙ୍କନ ତାରିଖ ଶପଥ ପତ୍ର
1 ରୂପାଲୀ ସେଠୀ ୧୯/୦୧/୨୦୨୨ Download( 3.0 MB)
ସୁଶ୍ରୀସଙ୍ଗିତା ବେହେରା ୨୧/୦୧/୨୦୨୨ Download(3.0MB)
ପ୍ରଭାସିନୀ ବେହେରା ୨୧/୦୧/୨୦୨୨ Download(3.0MB)
  ସ୍ଵର୍ଣଲତା ବେହେରା ୨୧/୦୧/୨୦୨୨ Download(3.0MB)

ଜିଲ୍ଲାପରିଷଦ ଜୋନ – ୨୩ ପିପିଲି – ୨

କ୍ର. ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ ନାମାଙ୍କନ ତାରିଖ ଶପଥ ପତ୍ର
ରମେଶ କୁମାର ବେହେରା ୧୯/୦୧/୨୦୨୨ Download( 3.0 MB)
ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ୧୯/୦୧/୨୦୨୨ Download( 4.0 MB)
ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ ୨୧/୦୧/୨୦୨୨ Download(3.0MB)
କବି ବେହେରା ୨୧/୦୧/୨୦୨୨ Download(3.0MB)

ଜିଲ୍ଲାପରିଷଦ ଜୋନ – ୨୪ ପିପିଲି – ୩

କ୍ର. ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ ନାମାଙ୍କନ ତାରିଖ ଶପଥ ପତ୍ର
ଚିତରଞ୍ଜନ ବେହେରା ୧୯/୦୧/୨୦୨୨ Download( 3.0 MB)
କୃପାସିନ୍ଧୁ ଦାସ ୧୯/୦୧/୨୦୨୨ Download( 4.0 MB)
ଧରଣୀଧର ସାହୁ ୨୧/୦୧/୨୦୨୨ Download(3.0MB)
ମହମ୍ମଦ ନଉସାଦ ଅଲି ୨୧/୦୧/୨୦୨୨ Download(3.0MB)
ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ବେହେରା ୨୧/୦୧/୨୦୨୨ Download(3.0MB)
ଅଜୟ କୁମାର ମଲିକ ୨୧/୦୧/୨୦୨୨ Download(3.0MB)
ସୁଦର୍ଶନ ଜେନା ୨୧/୦୧/୨୦୨୨ Download(3.0MB)

ଜିଲ୍ଲାପରିଷଦ ଜୋନ – ୨୫ ପୁରୀସଦର – ୧

କ୍ର. ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ ନାମାଙ୍କନ ତାରିଖ ଶପଥ ପତ୍ର
ସୌଦାମିନୀ ପ୍ରଧାନ ୧୯/୦୧/୨୦୨୨ Download( 3.0 MB)
ପାର୍ବତୀ ପ୍ରଧାନ ୨୦/୦୧/୨୦୨୨ Download(3.0MB)
ବାସନ୍ତୀ କାହାଳ ୨୦/୦୧/୨୦୨୨ Download(4.0MB)
ମୋନାଲି ମିଶ୍ର ୨୧/୦୧/୨୦୨୨ Download(3.0MB)
ବିଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ତ୍ରିପାଠୀ @ ମହାରଣା ୨୧/୦୧/୨୦୨୨ Download(3.0MB)
ଆଲିଶା ମିଶ୍ର ୨୧/୦୧/୨୦୨୨ Download(3.0MB)
ସୁଲୋଚାନା ସାହୁ ୨୧/୦୧/୨୦୨୨ Download(3.0MB)

ଜିଲ୍ଲାପରିଷଦ ଜୋନ – ୨୬ ପୁରୀସଦର – ୨

କ୍ର. ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ ନାମାଙ୍କନ ତାରିଖ ଶପଥ ପତ୍ର
ପିଙ୍କି ପାତ୍ର ୨୦/୦୧/୨୦୨୨ Download(3.0MB)
ମମିନା ଦାଶ ୨୧/୦୧/୨୦୨୨ Download(3.0MB)
ହରଶ ଦେଇ ୨୧/୦୧/୨୦୨୨ Download(3.0MB)
 ଖଟି ନାୟକ | ୨୧/୦୧/୨୦୨୨ Download(3.0MB)

ଜିଲ୍ଲାପରିଷଦ ଜୋନ – ୨୭ ପୁରୀସଦର – ୩

କ୍ର. ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ ନାମାଙ୍କନ ତାରିଖ ଶପଥ ପତ୍ର
ମମତା ଭୋଇ ୧୮/୦୧/୨୦୨୨ Download( 3.0 MB)
ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ଭୋଇ ୨୦/୦୧/୨୦୨୨ Download(4.0MB)
କାମିନୀ ବେହେରା ୨୦/୦୧/୨୦୨୨ Download(4.0MB)
ସରୋଜିନୀ ବେହେରା ୨୧/୦୧/୨୦୨୨ Download(3.0MB)
ବାସନ୍ତୀ କାହାଳ ୨୧/୦୧/୨୦୨୨ Download(3.0MB)

ଜିଲ୍ଲାପରିଷଦ ଜୋନ – ୨୮ ବ୍ରହ୍ମଗିରି – ୧

କ୍ର. ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ ନାମାଙ୍କନ ତାରିଖ ଶପଥ ପତ୍ର
ଯୁଧିଷ୍ଟିର ବାରିକ ୨୦/୦୧/୨୦୨୨ Download(3.0MB)
କୈଲାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପରିଡା ୨୦/୦୧/୨୦୨୨ Download(3.0MB)
ଅଶୋକ କୁମାର ବେହେରା ୨୦/୦୧/୨୦୨୨ Download(4.0MB)
ସୁର୍ଜ୍ୟକାନ୍ତ ସାହୁ ୨୦/୦୧/୨୦୨୨ Download(5.0MB)
ରାଜେଶ କୁମାର ପାରିଡା ୨୧/୦୧/୨୦୨୨ Download(3.0MB)
କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ରାୟ ୨୧/୦୧/୨୦୨୨ Download(3.0MB)

ଜିଲ୍ଲାପରିଷଦ ଜୋନ – ୨୯ ବ୍ରହ୍ମଗିରି – ୨

କ୍ର. ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ ନାମାଙ୍କନ ତାରିଖ ଶପଥ ପତ୍ର
କାଳି ଜେନା ୧୯/୦୧/୨୦୨୨ Download( 3.0 MB)
ତିଳତ୍ତମା ବାରିକ ୨୦/୦୧/୨୦୨୨ Download(4.0MB)
ସ୍ଵପ୍ନରଣୀ ବେହେରା ୨୧/୦୧/୨୦୨୨ Download(3.0MB )
 ସୁଶାମା ବେହେରା ୨୧/୦୧/୨୦୨୨ Download(3.0MB)
ସିଲିସ୍ମିତା ନାୟକ | ୨୧/୦୧/୨୦୨୨ Download(3.0MB)

ଜିଲ୍ଲାପରିଷଦ ଜୋନ – ୩୦ ବ୍ରହ୍ମଗିରି – ୩

କ୍ର. ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ ନାମାଙ୍କନ ତାରିଖ ଶପଥ ପତ୍ର
ଦୁର୍ଗ ପ୍ରସାଦ ତ୍ରିପାଠୀ ୧୮/୦୧/୨୦୨୨ Download( 3.0 MB)
ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଜେନା ୨୦/୦୧/୨୦୨୨ Download(3.0MB)
ଶିଶିର କୁମାର ସାହୁ ୨୦/୦୧/୨୦୨୨ Download(2.0MB)
ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ୨୦/୦୧/୨୦୨୨ Download(4.0MB)
ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭୋଇ ୨୦/୦୧/୨୦୨୨ Download(4.0MB)
ଜମ୍ବେଶ୍ୱର ସାହୁ ୨୧/୦୧/୨୦୨୨ Download(4.0MB)
ତପନ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ୨୧/୦୧/୨୦୨୨ Download(4.0MB)
 ସୁରଥ ଦଳାଇ ୨୧/୦୧/୨୦୨୨ Download(3.0MB)

 

 

ଜିଲ୍ଲାପରିଷଦ ଜୋନ – ୩୧ ସତ୍ୟବାଦୀ – ୧

କ୍ର. ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ ନାମାଙ୍କନ ତାରିଖ ଶପଥ ପତ୍ର
ରାଜକିଶୋର ସାହୁ ୧୯/୦୧/୨୦୨୨ Download( 3.0 MB)
ପ୍ରଭାତ ରାଉତରାୟ ୧୯/୦୧/୨୦୨୨ Download( 2.0 MB)
ପୂର୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ବାରିକ ୨୦/୦୧/୨୦୨୨ Download(4.0MB)
ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ବରାଳ ୨୦/୦୧/୨୦୨୨ Download(4.0MB)
ନାରାୟଣ ରାଉତରାୟ ୨୧/୦୧/୨୦୨୨ Download(3.0MB)
ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଭୋଇ ୨୧/୦୧/୨୦୨୨ Download(3.0MB)

ଜିଲ୍ଲାପରିଷଦ ଜୋନ – ୩୨ ସତ୍ୟବାଦୀ – ୨

କ୍ର. ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ ନାମାଙ୍କନ ତାରିଖ ଶପଥ ପତ୍ର
ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ଭୋଇ ୧8/୦୧/୨୦୨୨ Download(2.0 MB)
ଚିନ୍ମୟୀ ରଥ ୧୯/୦୧/୨୦୨୨ Download( 2.0 MB)
ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରିୟା ବରାଳ ୨୦/୦୧/୨୦୨୨ Download(4.0MB)
ସ୍ଵପ୍ନ ଜେନା ୨୧/୦୧/୨୦୨୨ Download(3.0MB)

ଜିଲ୍ଲାପରିଷଦ ଜୋନ – ୩୩ ସତ୍ୟବାଦୀ – ୩

କ୍ର. ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ ନାମାଙ୍କନ ତାରିଖ ଶପଥ ପତ୍ର
ପ୍ରତାପ କୁମାର ରଥ ୧୯/୦୧/୨୦୨୨ Download( 3.0 MB)
ଆକାଶ ନାୟକ ୨୦/୦୧/୨୦୨୨ Download(4.0MB)
ରତିକାନ୍ତ ମିଶ୍ର ୨୧/୦୧/୨୦୨୨ Download(3.0MB)
କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ଵାଇଁ ୨୧/୦୧/୨୦୨୨ Download(3.0MB)