ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ନିର୍ବାଚନ ଖର୍ଚ ସାରାଂଶ ୨୦୧୪

 

Sl.No. PC/AC Report
1 17 – ପୁରୀ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ର Download
2 105 – କାକଟପୁର (SC) ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ର Download
3 106 – ନିମାପଡା ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ର Download
4 107 – ପୁରୀ ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ର Downlaod
5 108 – ବ୍ରହ୍ମଗିରୀ ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ର Download
6 109 – ସତ୍ୟବାଦୀ ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ର Download
7 110 – ପିପିଲି ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ର Download