ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଶପଥ ପତ୍ର

୧୭-ପୁରୀ ସଂସଦୀୟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ

 

କ୍ର. ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ ନାମାଙ୍କନ ତାରିଖ ଶପଥ ପତ୍ର
1 ମନ୍ଦାକିନୀ ସେଠୀ ୨୮/୦୩/୨୦୧୯ Download (2.79MB)
2 ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର(ସେଟ-୧) ୨୯/୦୩/୨୦୧୯ Download(2.86MB)
3 ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର(ସେଟ-୨) ୨୯/୦୩/୨୦୧୯ Download(2.96MB)
4 ସବ୍ୟସାଚୀ ମହାପାତ୍ର ୩୦/୦୩/୨୦୧୯ Download(2.09MB)
5 ରଞ୍ଜନ କୁମାର ମିଶ୍ର ୦୨/୦୪/୨୦୧୯ Download(2.05MB)
6 ପିନକୀ ମିଶ୍ର(ସେଟ-୧) ୦୩/୦୪/୨୦୧୯ Download(2.26MB)
7 ପିନକୀ ମିଶ୍ର(ସେଟ-୨) ୦୩/୦୪/୨୦୧୯ Download(2.48MB)
8 ପିନକୀ ମିଶ୍ର(ସେଟ-୩) ୦୩/୦୪/୨୦୧୯ Download(2.47MB)
9 ପିନକୀ ମିଶ୍ର(ସେଟ-୪) ୦୩/୦୪/୨୦୧୯ Download(2.49MB)
10 ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ନାୟକ(ସେଟ-୧) ୦୩/୦୪/୨୦୧୯ Downlaod(2.11MB)
11 ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ନାୟକ(ସେଟ-୨) ୦୩/୦୪/୨୦୧୯ Download(2.04MB)
12 ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର(ସେଟ-୩) ୦୪/୦୪/୨୦୧୯ Download(2.29MB)
13 ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର(ସେଟ-୪) ୦୪/୦୪/୨୦୧୯ Download(2.18MB)
14 ଜୟପ୍ରକାଶ ସେଠୀ(ସେଟ -୧) ୦୪/୦୪/୨୦୧୯ Download(3.77MB)
15 ଜୟପ୍ରକାଶ ସେଠୀ(ସେଟ -୨) ୦୪/୦୪/୨୦୧୯ Download(2.11MB)
16 ନୃସିଂହ ଚରଣ ଦାସ(ସେଟ -୧) ୦୪/୦୪/୨୦୧୯ DownLoad(4.22Mb)
17 ନୃସିଂହ ଚରଣ ଦାସ(ସେଟ -୨) ୦୪/୦୪/୨୦୧୯ Download(1.99MB)
18 ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ନାୟକ(ସେଟ-୩) ୦୪/୦୪/୨୦୧୯ Download(2.07MB)
19 ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ନାୟକ(ସେଟ-୪) ୦୪/୦୪/୨୦୧୯ DownlOad(1.95MB)
20 ଭାସ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ଦାଶ ୦୪/୦୪/୨୦୧୯ Download(536MB)

୧୦୫ – କାକଟପୁଟ ବିଧାନ ସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ

 

 

କ୍ର. ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ ନାମାଙ୍କନ ତାରିଖ ଶପଥ ପତ୍ର
1 ବିଶ୍ଵ ଭୂଷଣ ଦାସ (ସେଟ-୧) ୦୬/୦୪/୨୦୧୯ Download(4.94MB)
2 ବିଶ୍ଵ ଭୂଷଣ ଦାସ (ସେଟ-୧) ୦୬/୦୪/୨୦୧୯ Download(4.96MB)
3 ଛବି ମଳିକ ୦୮/୦୪/୨୦୧୯ Download(2.97MB)
4 ତୁଷାର କାନ୍ତି ବେହେରା (ସେଟ-୧) ୦୮/୦୪/୨୦୧୯ Download(2.99MB)
5 ତୁଷାର କାନ୍ତି ବେହେରା (ସେଟ-୨) ୦୮/୦୪/୨୦୧୯ Download(2.70MB)
6 ତୁଷାର କାନ୍ତି ବେହେରା (ସେଟ-୩) ୦୮/୦୪/୨୦୧୯ Download(2.56MB)
7 ତୁଷାର କାନ୍ତି ବେହେରା (ସେଟ-୪) ୦୮/୦୪/୨୦୧୯ Download(2.62MB)
8 ରବି ମଲ୍ଲିକ ୦୯/୦୪/୨୦୧୯ Download(2.60MB)
9 ରତ୍ନାକର କାଣ୍ଡି ୦୯/୦୪/୨୦୧୯ Download(3.12MB)
10 ସୁକଦେବ ବେହେରା ୦୯/୦୪/୨୦୧୯ Download(2.60MB)

୧୦୬ – ନିମାପଡା ବିଧାନ ସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ

 

କ୍ର. ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ ନାମାଙ୍କନ ତାରିଖ ଶପଥ ପତ୍ର
1 ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାଶ(ସେଟ-୧) ୦୩/୦୪/୨୦୧୯ Download(8.27MB)
2 ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାଶ(ସେଟ-୨) ୦୩/୦୪/୨୦୧୯ Download(642KB)
3 ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାଶ(ସେଟ-3) ୦୩/୦୪/୨୦୧୯ Download(460KB)
4 ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାଶ(ସେଟ-୪) ୦୩/୦୪/୨୦୧୯ Download(9.26MB)
5 ମିଟୁ ମହାପାତ୍ର ୦୮/୦୪/୨୦୧୯ Download(5.42MB)
6 ଦେବାଶିଷ ମିଶ୍ର (ସେଟ-୧) ୦୮/୦୪/୨୦୧୯ Download(3.12MB)
7  ଦେବାଶିଷ ମିଶ୍ର (ସେଟ-୨) ୦୮/୦୪/୨୦୧୯ Download(2.82MB)
8 ଶଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ଭୋଇ ୦୮/୦୪/୨୦୧୯ Download(2.93MB)
9 ପ୍ରାଭାତୀ ପରିଡା(ସେଟ-୧) ୦୯/୦୪/୨୦୧୯ Download(2.98MB)
10 ପ୍ରାଭାତୀ ପରିଡା(ସେଟ-୨) ୦୯/୦୪/୨୦୧୯ Download(3.13MB)
11 ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ନାୟକ ୦୯/୦୪/୨୦୧୯ Download(3.03MB)
12 ମିହିର ପ୍ରସାଦ ଭୋଇ ୦୯/୦୪/୨୦୧୯ Download(2.07MB)

୧0୭-ପୁରୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ

 

 

କ୍ର. ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ ନାମାଙ୍କନ ତାରିଖ ଶପଥ ପତ୍ର
1 ମହେଶ୍ଵର ମହାନ୍ତି(ସେଟ-୧) ୦୩/୦୪/୨୦୧୯ Download(2.10MB)
2 ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ପଣ୍ଡା ୦୪/୦୪/୨୦୧୯ Download(2.78MB)
3 ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ ବେହେରା ୦୪/୦୪/୨୦୧୯ Download(5.03MB)
4 ମହେଶ୍ଵର ମହାନ୍ତି(ସେଟ-୨) ୦୪/୦୪/୨୦୧୯ Download(1.96MB)
5 ମହେଶ୍ଵର ମହାନ୍ତି(ସେଟ-୩) ୦୪/୦୪/୨୦୧୯ Download(1.94MB)
6 ମହେଶ୍ଵର ମହାନ୍ତି(ସେଟ-୪) ୦୪/୦୪/୨୦୧୯ Download(2.17MB)
7 ଆରୋ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର (ସେଟ-୧) ୦୪/୦୪/୨୦୧୯ Download(2.52MB)
8 ଆରୋ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର (ସେଟ-୨) ୦୪/୦୪/୨୦୧୯ Download(2.38MB)
9 ଆରୋ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର (ସେଟ-୩) ୦୪/୦୪/୨୦୧୯ Download(2.46MB)
10 ଜୟନ୍ତ କୁମାର ସଡଙ୍ଗି(ସେଟ-୧) ୦୪/୦୪/୨୦୧୯ Download(3.28MB)
11 ଜୟନ୍ତ କୁମାର ସଡଙ୍ଗି(ସେଟ-୨) ୦୪/୦୪/୨୦୧୯ Download(1.88MB)
12 ସୁଚିନ୍ଦ୍ର ଭୋଇ 0୦୪/୦୪/୨୦୧୯ Download(2.42MB)

୧0୮-ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ

 

କ୍ର. ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ ନାମାଙ୍କନ ତାରିଖ ଶପଥ ପତ୍ର
1 ଉମାକାନ୍ତ ବରାଳ(ସେଟ-୧) ୦୨/୦୪/୨୦୧୯ Download(2.47MB)
ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ଦାସବର୍ମା(ସେଟ-୧) ୦୨/୦୪/୨୦୧୯ Download(2.47MB)
ଲଳିତେନ୍ଦୁ ବିଦ୍ଯାଧର ମହାପତ୍ର(ସେଟ-୧) ୦୩/୦୪/୨୦୧୯ Dowload(2.52MB)
4 ଲଳିତେନ୍ଦୁ ବିଦ୍ଯାଧର ମହାପତ୍ର(ସେଟ-୨) 04/04/2019 Download(2.39MB)
5 ଲଳିତେନ୍ଦୁ ବିଦ୍ଯାଧର ମହାପତ୍ର(ସେଟ-୩) 04/04/2019 Download(2.39MB)
6 ଲଳିତେନ୍ଦୁ ବିଦ୍ଯାଧର ମହାପତ୍ର(ସେଟ-୪) 04/04/2019 Download(2.29MB)
7 ବିହାରୀ ବନ୍ଧୁ ପଲାଇ 04/04/2019 Download(2.75MB)
8 ଉମାକାନ୍ତ ବରାଳ(ସେଟ-୨) 04/04/2019 Download(2.43MB)
9 ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ଦାସବର୍ମା(ସେଟ-୨) 04/04/2019 Download(2.44MB)
10 ପ୍ରମୋଦ ପରିଡା 04/04/2019 Download(2.80MB)

୧0୯-ସତ୍ୟବାଦୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ

 

କ୍ର. ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ ନାମାଙ୍କନ ତାରିଖ ଶପଥ ପତ୍ର
1 ଓମପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ର(ସେଟ-୧) ୨୯/୦୩/୨୦୧୯ Download(2.51MB)
2 ପ୍ରସାଦ ହରିଚନ୍ଦନ(ସେଟ-୧) ୦୨/୦୪/୨୦୧୯ Download(898KB)
3 ପ୍ରସାଦ ହରିଚନ୍ଦନ(ସେଟ-୨) ୦୨/୦୪/୨୦୧୯ Download(472KB)
ପ୍ରସାଦ ହରିଚନ୍ଦନ(ସେଟ-୩) ୦୨/୦୪/୨୦୧୯ Download(465KB)
ଉମାକାନ୍ତ ସାମନ୍ତରାୟ(ସେଟ-୧) ୦୩/୦୪/୨୦୧୯ Download(1.70MB)
ଉମାକାନ୍ତ ସାମନ୍ତରାୟ(ସେଟ-୨) ୦୩/୦୪/୨୦୧୯ Download(1.67MB)
ଉମାକାନ୍ତ ସାମନ୍ତରାୟ(ସେଟ-୩) ୦୩/୦୪/୨୦୧୯ Download(1.65MB)
ଉମାକାନ୍ତ ସାମନ୍ତରାୟ(ସେଟ-୪) ୦୩/୦୪/୨୦୧୯ Download(1.67MB)
ଓମ ପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ର(ସେଟ-୨) ୦୪/୦୪/୨୦୧୯ Downlaod(2.01MB)
10 ଡ ନଗେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ମିଶ୍ର ୦୪/୦୪/୨୦୧୯ Download(2.30MB)
11 କୈଲାସ ଚନ୍ଦ୍ର ବରାଳ ୦୪/୦୪/୨୦୧୯ Download(3.32MB)
12 ପ୍ରଭାତ କୁମାର ଭୋଇ ୦୪/୦୪/୨୦୧୯ Download(2.03MB)
10 ମଙ୍ଗୁ ସେନାପତି ୦୪/୦୪/୨୦୧୯ Download(2.15MB)

୧୧୦-ପିପିଲି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ

 

କ୍ର. ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ ନାମାଙ୍କନ ତାରିଖ ଶପଥ ପତ୍ର
1 ଅଶୋକ ପ୍ରଧାନ(ସେଟ-୧) ୨୮/୦୩/୨୦୧୯ Download(8.04MB)
2 ଆଶ୍ରିତ ପଟ୍ଟନାୟକ(ସେଟ -୧) ୨୯/୦୩/୨୦୧୯ Download(3.22MB)
3 ସମ୍ବିତ ପଟ୍ଟନାୟକ(ସେଟ-୧) ୨୯/୦୩/୨୦୧୯ Download(4.98MB)
4 ଅଶୋକ ପ୍ରଧାନ(ସେଟ-୨) ୩୦/୦୩/୨୦୧୯ Download(3.53MB)
5 ଆଶ୍ରିତ ପଟ୍ଟନାୟକ(ସେଟ-୨) ୦୨/୦୪/୨୦୧୯ Download(3.22MB)
6 ସମ୍ବିତ ପଟ୍ଟନାୟକ(ସେଟ-୨) ୦୨/୦୪/୨୦୧୯ Download(3.37MB)
ପଦ୍ମ ଚରଣ ଯେନା(ସେଟ-୧) ୦୨/୦୪/୨୦୧୯ Download(2.33MB)
ପଦ୍ମ ଚରଣ ଯେନା(ସେଟ-୨) ୦୨/୦୪/୨୦୧୯ Download(1.11MB)
ପଦ୍ମ ଚରଣ ଯେନା(ସେଟ-୩) ୦୨/୦୪/୨୦୧୯ Download(1.11MB)
୧୦ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀ (ସେଟ-୧) ୦୩/୦୪/୨୦୧୯ Download(2.93MB)
୧୧ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀ (ସେଟ-୨) ୦୩/୦୪/୨୦୧୯ Download(2.42MB)
୧୨ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀ (ସେଟ-୩) ୦୩/୦୪/୨୦୧୯ Downlaod(409KB)
୧୩ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀ (ସେଟ-୪) ୦୩/୦୪/୨୦୧୯ Download(442KB)
୧୪ ପଦ୍ମ ଚରଣ ଯେନା(ଅତିରିକ୍ତ ଶପଥ ପତ୍ର) ୦୨/୦୪/୨୦୧୯ Download(3.60MB)
୧୫ ଅଜିତ ମଙ୍ଗରାଜ(ସେଟ-୧) ୦୪/୦୪/୨୦୧୯ Download(2.51MB)
16 ଅଜିତ ମଙ୍ଗରାଜ(ସେଟ-୨) ୦୪/୦୪/୨୦୧୯ Download(2.19MB
17 ଅଜିତ ମଙ୍ଗରାଜ(ସେଟ-୩) ୦୪/୦୪/୨୦୧୯ Download(2.19MB)
18 ଅହମଦ ଖାନ ୦୪/୦୪/୨୦୧୯ Download(1.95MB)