ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କୁ ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ

ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କୁ ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କୁ ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ

ଉପ ନିର୍ଦେଶକ (ପରିସଙ୍ଖ୍ୟନ )

ପୁରୀ

18/05/2021 05/06/2021 ଦେଖନ୍ତୁ (2 MB) ସଂଶୋଧନ (3 MB)