ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତ ଆର.ଏସ/ଆର.ଆଇ/ଏ.ଆର.ଆଇ /ଆମିନ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି

ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତ ଆର.ଏସ/ଆର.ଆଇ/ଏ.ଆର.ଆଇ /ଆମିନ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତ ଆର.ଏସ/ଆର.ଆଇ/ଏ.ଆର.ଆଇ /ଆମିନ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି

ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ପୁରୀ
ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଉପ ବିଭାଗ

30/09/2019 10/10/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (428 KB)