ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଓଡିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ(ସତ୍ୟବାଦୀ) ପାଇଁ ମୋନୋନିତ ପାର୍ଥୀ ତାଲିକା

ଓଡିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ(ସତ୍ୟବାଦୀ) ପାଇଁ ମୋନୋନିତ ପାର୍ଥୀ ତାଲିକା
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଓଡିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ(ସତ୍ୟବାଦୀ) ପାଇଁ ମୋନୋନିତ ପାର୍ଥୀ ତାଲିକା

ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷ୍ୟ ଅଧିକାରୀ

ପୁରୀ

08/04/2019 08/05/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (989 KB)