ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଗ୍ରାମ ରୋଜଗାର ସେବକ ନିଯୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଚୟନ କରାଯାଇଥିବା ପାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କର ମୂଳ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି

ଗ୍ରାମ ରୋଜଗାର ସେବକ ନିଯୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଚୟନ କରାଯାଇଥିବା ପାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କର ମୂଳ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଗ୍ରାମ ରୋଜଗାର ସେବକ ନିଯୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଚୟନ କରାଯାଇଥିବା ପାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କର ମୂଳ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି

ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା, ପୁରୀ

07/11/2019 21/11/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (2 MB)