ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଡିଜେଲ ଚଳିତ ମଟରଯାନ ମାସିକ ଭଡାସୂତ୍ରରେ ଯୋଗାଇବା ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି

ଡିଜେଲ ଚଳିତ ମଟରଯାନ ମାସିକ ଭଡାସୂତ୍ରରେ ଯୋଗାଇବା ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଡିଜେଲ ଚଳିତ ମଟରଯାନ ମାସିକ ଭଡାସୂତ୍ରରେ ଯୋଗାଇବା ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି

ନିର୍ବାହୀ ଜନ୍ତ୍ରୀ

ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଓ ପରିମଳ ବିଭାଗ

ପୁରୀ

06/08/2019 19/08/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (1 MB)