ମମତା ରେଜିଷ୍ଟର ମୁଦ୍ରଣ ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି

ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ମମତା ରେଜିଷ୍ଟର ମୁଦ୍ରଣ ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି

ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ପୁରୀ
(ସମାଜ ମଙ୍ଗଳ ଉପ ବିଭାଗ)
Reschedule of Date of opening

11/09/2018 12/10/2018 ଡାଉନଲୋଡ୍ (3 MB) 2018100473 (120 KB)