ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଜନ୍ମ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ, ଓଡିଶା ସରକାର

ଯାଆନ୍ତୁ: https://www.birthdeath.odisha.gov.in

ସ୍ଥାନ : ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ର ସମସ୍ତ ଜନ୍ମ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ପଞ୍ଜିକରଣ ଏକକ | ସହର : ପୁରୀ | ପିନ କୋଡ୍ : 752001