ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ସାଧାରଣ ବିତରଣ ପଦ୍ଧତି

ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ, ଓଡିଶା ସରକାର

ଯାଆନ୍ତୁ: http://www.foododisha.in/

ସ୍ଥାନ : ପ୍ରତ୍ୟକ ମଣ୍ଡଳର ନିଜ ନିଜ ର ଯୋଗାଣ କେନ୍ଦ୍ର | ସହର : ପୁରୀ | ପିନ କୋଡ୍ : 752001