ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଜାହାନିଆ ପିର

ପିର୍ମୁକୁଦନ୍ ଜାହାନିଆ ଜାହାଗସ୍ତ ଜଣେ ମୁସିଲିମ୍ ସନ୍ଥ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ନିକଟରେ ଏକ ବେଳାଭୂମି ଦର୍ଶାଇଥିଲେ । ପୁରାତନ ଯୁଗ ଅନୁସାରେ ୧୬୦୦ ଶତାବ୍ଦୀର ମୁସଲିମ ସନ୍ଥ ବାଘ୍ଦାଦରୁ ଭାରତ ଆସିଥିଲେ ଓ ବଙ୍ଗଳାରେ ରହି ସେମାନେ ଓଡିଶାକୁ ଆସିଥିଲେ । ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସ୍ଥାନ ପରିଭ୍ରମଣ କରି ଶେଷରେ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ । ହିନ୍ଦୁ ଓ ମୁସଲିମ୍ ଉଭୟ ଏହିଠାରେ ବାସକରନ୍ତି । ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ବଣଭୋଜୀ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ ।